• tannoy
 • krisstefur
 • cjcmusic
 • krissbbc
 • Mandingo57
 • krisstbc
 • bastian666
 • babestash
 • dick
 • rsguy
 • chilloutt
 • Amarelo
 • saturczak
 • frx
 • zelot
 • Monmon
 • brejkor
 • mikouai
 • Once-Upon-a-Dream
 • jackarma
 • xxxxxxxx
 • In2Flesh
 • BigBrother38
 • shitty
 • chyba-ty
 • malamarcelka
 • cry
 • bng123
 • grumpy
 • LiebealleFarben
 • dziewczynawolczykija
 • amarelopl
 • veryhornygifs
 • PazVersa
 • guyver
 • agnieszkajen
 • sztabka
 • billbradley76
 • realytruth
 • Raskolnick
 • swmmp
 • 01ChevalierDistingue
 • kudlaty
 • thenagual
 • stockholmsyndrome
 • luv2looknplay
 • mpj01
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

9372 8111
5738 cf8e


moebius am sonntag 17
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viadhoop dhoop
2440 547a
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viapseudooptymistka pseudooptymistka
1491 268a 550
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari
5542 5268
Reposted fromwentyl wentyl viaikari ikari
4832 50de 550
Reposted fromoll oll viaKciukWzupie KciukWzupie
7052 6a1e 550
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKciukWzupie KciukWzupie
6276 c54e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKciukWzupie KciukWzupie
4066 75ca
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaKciukWzupie KciukWzupie
8599 fa4d 550
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaKciukWzupie KciukWzupie
Wiesz czego mi brakuje najbardziej, tej empatii z drugiej strony. Zainteresowania, uczucia że jestem potrzebny.. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viadreamadream dreamadream
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
3296 0dbf 550
0348 894d

March 30 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...