• tannoy
 • krisstefur
 • cjcmusic
 • krissbbc
 • Mandingo57
 • krisstbc
 • bastian666
 • babestash
 • dick
 • rsguy
 • chilloutt
 • Amarelo
 • saturczak
 • frx
 • zelot
 • Monmon
 • brejkor
 • mikouai
 • Once-Upon-a-Dream
 • jackarma
 • xxxxxxxx
 • In2Flesh
 • BigBrother38
 • shitty
 • chyba-ty
 • malamarcelka
 • cry
 • bng123
 • grumpy
 • LiebealleFarben
 • dziewczynawolczykija
 • amarelopl
 • veryhornygifs
 • PazVersa
 • guyver
 • agnieszkajen
 • sztabka
 • billbradley76
 • realytruth
 • Raskolnick
 • swmmp
 • 01ChevalierDistingue
 • kudlaty
 • thenagual
 • stockholmsyndrome
 • luv2looknplay
 • mpj01
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
Reposted fromFlau Flau
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawiks wiks
2715 4c97 550
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
4101 5a6b
Reposted fromEtnigos Etnigos
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you

April 27 2019

Nie zadawaj pytań to nie usłyszysz kłamstw.
— Hans Solo-Sam
Reposted frompastelowe pastelowe viagdziejestola gdziejestola
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viahormeza hormeza
Z mężczyzną należy komunikować się wprost, a nie byle jak. To nie kobieta, co chwyta w lot każdą dygresyjkę, każdą aluzyjkę i nie zgubi nici przewodniej, o nie.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
Niewyrażone emocje nigdy nie umierają. Zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci.
— Sigmund Freud
Reposted fromlovvie lovvie viacappaque cappaque
Reposted fromsalzprinz salzprinz
9205 f58e 550
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska
6017 3c0b 550
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarkovitsh markovitsh
Reposted fromFlau Flau viamarkovitsh markovitsh

April 26 2019

1324 6722


There has to be a story to this. I'd like to know it!
Reposted fromgainaxing gainaxing viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...