• mpj01
 • luv2looknplay
 • stockholmsyndrome
 • thenagual
 • kudlaty
 • 01ChevalierDistingue
 • swmmp
 • Raskolnick
 • realytruth
 • billbradley76
 • sztabka
 • agnieszkajen
 • guyver
 • PazVersa
 • veryhornygifs
 • amarelopl
 • dziewczynawolczykija
 • LiebealleFarben
 • grumpy
 • bng123
 • cry
 • malamarcelka
 • chyba-ty
 • shitty
 • BigBrother38
 • In2Flesh
 • xxxxxxxx
 • jackarma
 • Once-Upon-a-Dream
 • mikouai
 • brejkor
 • Monmon
 • zelot
 • frx
 • saturczak
 • Amarelo
 • chilloutt
 • rsguy
 • dick
 • babestash
 • bastian666
 • krisstbc
 • Mandingo57
 • krissbbc
 • cjcmusic
 • krisstefur
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

Giant’s Causeway, County Antrim, N. Ireland
1416 c55d
8196 730e
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaBabson Babson

March 29 2019

8880 3a72 550
8679 c35d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort viahormeza hormeza
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viahormeza hormeza
Kiedyś ktoś mnie zapytał : Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze?
Odpowiedziałam,że nie wiem. Że chyba nie ma takiej rzeczy. Teraz już umiem odpowiedzieć na to pytanie. Gdy dziś mnie zapytacie co jest dla mnie najtrudniejsze,odpowiem :
-Najtrudniej w życiu patrzeć jest w oczy ukochanej osoby i widzieć pustkę. Zupełne nic. Obojętność , zero tęsknoty. Najtrudniej czuć że się ją kocha cała sobą i wiedzieć że bez niej nie można żyć ale ona bez ciebie jest szczęśliwa. Najtrudniej kochać bez wzajemności.
Tak. Tak bym odpowiedziała.

— Marilyn Monroe
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
4877 6606
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaszydera szydera

Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.

8722 ef26 550
Reposted fromFlau Flau
moody times at eresfjorden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
North Shore - Hawaii - USA
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Cannon Beach
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl