• mpj01
 • luv2looknplay
 • stockholmsyndrome
 • thenagual
 • kudlaty
 • 01ChevalierDistingue
 • swmmp
 • Raskolnick
 • realytruth
 • billbradley76
 • sztabka
 • agnieszkajen
 • guyver
 • PazVersa
 • veryhornygifs
 • amarelopl
 • dziewczynawolczykija
 • LiebealleFarben
 • grumpy
 • bng123
 • cry
 • malamarcelka
 • chyba-ty
 • shitty
 • BigBrother38
 • In2Flesh
 • xxxxxxxx
 • jackarma
 • Once-Upon-a-Dream
 • mikouai
 • brejkor
 • Monmon
 • zelot
 • frx
 • saturczak
 • Amarelo
 • chilloutt
 • rsguy
 • dick
 • babestash
 • bastian666
 • krisstbc
 • Mandingo57
 • krissbbc
 • cjcmusic
 • krisstefur
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolvido olvido
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viamiieciuu miieciuu

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. 
W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. 
To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

https://pl.aleteia.org/2018/02/15/do-czego-tak-naprawde-zobowiazuje-nas-przysiega-malzenska/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacappaque cappaque
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMaryiczary Maryiczary

April 29 2019

Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
8906 61c1 550
5437 eaec
Reposted fromeditta editta viagdziejestola gdziejestola
4040 84ae
3960 a32f 550
Reposted fromMadristas Madristas viaBabson Babson
4459 7e48
Prayer flags at Mount Kailash, Tibet
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viahormeza hormeza

April 28 2019

Reposted fromhighlmittel highlmittel
3868 aef4 550
Reposted fromhighlmittel highlmittel
3391 7529 550
Reposted fromoll oll viahash hash
3202 3faf 550
Reposted fromanheros anheros viaMountainGirl MountainGirl
3217 e3fa
Reposted fromnazarena nazarena viahash hash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl