• mpj01
 • luv2looknplay
 • stockholmsyndrome
 • thenagual
 • kudlaty
 • 01ChevalierDistingue
 • swmmp
 • Raskolnick
 • realytruth
 • billbradley76
 • sztabka
 • agnieszkajen
 • guyver
 • PazVersa
 • veryhornygifs
 • amarelopl
 • dziewczynawolczykija
 • LiebealleFarben
 • grumpy
 • bng123
 • cry
 • malamarcelka
 • chyba-ty
 • shitty
 • BigBrother38
 • In2Flesh
 • xxxxxxxx
 • jackarma
 • Once-Upon-a-Dream
 • mikouai
 • brejkor
 • Monmon
 • zelot
 • frx
 • saturczak
 • Amarelo
 • chilloutt
 • rsguy
 • dick
 • babestash
 • bastian666
 • krisstbc
 • Mandingo57
 • krissbbc
 • cjcmusic
 • krisstefur
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

1016 dd67
Reposted fromEtnigos Etnigos

April 25 2019

Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viahormeza hormeza
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viahash hash

April 01 2019

9782 508d
Reposted fromEtnigos Etnigos
0508 3a98
Reposted fromkjuik kjuik viaBabson Babson
1416 c55d
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy
7814 60ac 550
Reposted frompomoor pomoor viaredhairwitch redhairwitch
7405 7a5d 550
Reposted fromgrobson grobson viaredhairwitch redhairwitch

March 31 2019

0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viasoadysta soadysta
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianieobecnosc nieobecnosc
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque vianieobecnosc nieobecnosc
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl vianieobecnosc nieobecnosc
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien vialekkaprzesada lekkaprzesada
4699 b785 550
Lofoten islands
Reposted fromshakeme shakeme
4924 c871
Reposted frompaulitaa paulitaa viaszydera szydera
1373 be3f 550
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl