• PazVersa
 • mpj01
 • krisstefur
 • cjcmusic
 • krissbbc
 • Mandingo57
 • krisstbc
 • bastian666
 • babestash
 • dick
 • rsguy
 • chilloutt
 • Amarelo
 • saturczak
 • frx
 • zelot
 • Monmon
 • brejkor
 • mikouai
 • Once-Upon-a-Dream
 • jackarma
 • xxxxxxxx
 • In2Flesh
 • BigBrother38
 • shitty
 • chyba-ty
 • malamarcelka
 • cry
 • bng123
 • grumpy
 • LiebealleFarben
 • dziewczynawolczykija
 • amarelopl
 • veryhornygifs
 • guyver
 • agnieszkajen
 • sztabka
 • billbradley76
 • realytruth
 • Raskolnick
 • swmmp
 • 01ChevalierDistingue
 • kudlaty
 • thenagual
 • stockholmsyndrome
 • luv2looknplay
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

8618 6677 550
Reposted fromfilmowy filmowy viafilmowa filmowa
1701 4c9e
Reposted fromursa-major ursa-major viamothsdevourer mothsdevourer
3317 edee 550
Reposted fromzelbekon zelbekon viamothsdevourer mothsdevourer
8101 3b12
Nikt mi nigdy tego nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.
— M Halber "Najgorszy człowiek na świcie"
Reposted fromwwannie wwannie viaNoCinderella NoCinderella
1352 2afc 550
Reposted from1911 1911 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
7992 2fde 550
Reposted frompsychedelix psychedelix
8112 9de0
Reposted fromEtnigos Etnigos
1855 dc6b 550
Reposted fromnenya nenya viasanczo sanczo
7432 451b
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapsychedelix psychedelix
8044 ed7f 550

June 18 2019

3646 40f0 550
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
7496 241a
Reposted fromwyczes wyczes viaMartwa13 Martwa13
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronić swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoją charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkową kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromtimetolove timetolove viaheavencanwait heavencanwait
4480 4bd5 550
Reposted fromadkagar adkagar viaikari ikari
Cicho, cicho dzieci. To nie demony, nie diabły... Gorzej. To ludzie.
— Andrzej Sapkowski – Wieża jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako
Proszę, zatrzymaj czas,
byśmy przeżyli to jeszcze raz,
Niech znów śpiewa dla nas las,
proszę, zatrzymaj czas...
— Katarzyna Berenika Miszczuk – Wilk
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
7689 5554
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl